Den 12/12 kl 8-15 är det årets rinkbandy-cup. Vi har bokat 2st hallar på Ritorp. Se hela inbjudan här.