Sammanställning 2019 (jan-dec)

senast uppdaterad 2019-05-21

2019

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint 1
SM-badminton
SM-mjuktennis
SM-cykel (mtb,tempo)
SM-golf
SM-halvmarathon 1 2 3 2 1 1 1
SM-längdskidor 2 2 4 2 4
SM-orientering
SM-terränglöpning
SM-triathlon
SM-OCR 4
SM-X-firegames (crossfit)
Kommunalmästerskap terräng 2 1 1 1 1
BIK-cupen fotboll 5 5 6 8 5 5 7 5
BIK-cupen innebandy 5 5 8 6 7 5 5
BIK-cupen rinkbandy
Stationsstafetten

Summa

5

5

3

5

3

9

11

20

18

16

10

1

7

10

TeN tillhör SO
TeS tillhör BK
SSRC tillhör TÄ
OK tillhör VA
VX tillhör ÅB
ÅG tillhör FA

BIK-klassikern är tänkt som en lagtävling mellan våra stationer där de deltagande lagen, grupperna/skiften, tävlar för sin station och den erhållna poängen tillfaller respektive brandstation. Kombinationslag av flera stationer får dela på poängen.

Brandkårens idrottsklubb vill i god idrottslig anda skapa en möjlighet till större delaktighet i klubbens verksamhet. Vi ser ett yrkesmässigt och kamratligt värde i att klassikern framhäver laginsatsen.

Klassikern är en tävling som premierar deltagande framför individuella segrar.

Följande tävlingar och turneringar ingår i BIK-klassikern

Turnerig/tävling Poäng
BIK-cupen fotboll, innebandy och rinkbandy 5 poäng/lag
Brand-SM individuella grenar och stafetter 1 poäng/deltagare
Brand-SM i lagsporter räknas inte

Poängberäkning

För stationsturneringarna är det 5 poäng / lag. Utöver dessa poäng tillfaller poäng för Bäst placerade station enligt följande:

3 poäng

2 poäng

1 poäng

För stationsstafetten gäller 10 poäng/lag samt dubbel poängtilldelning dvs. 6, 4 respektive 2 poäng.

Förgående års resultat

2018

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint
SM-badminton 1
SM-mjuktennis
SM-cykel (mtb,tempo) 2 1
SM-golf 1 1 2 1
SM-halvmarathon 5 2 1 2 1 2
SM-längdskidor 2 3 2
SM-orientering 2 2 2 2 2
SM-terränglöpning 1 1
SM-triathlon
SM-OCR 5 1
SM-X-firegames (crossfit) 1 1
Kommunalmästerskap terräng 3 5 1 1
BIK-cupen fotboll
BIK-cupen innebandy 2 5 2 8 7 5 6
BIK-cupen rinkbandy 5 5 8 5 5 5 6 5 7 6
Stationsstafetten

Summa

7

8

16

14

7

4

13

20

12

19

4

3

13

9

2017

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint 1 2 3 2
SM-badminton
SM-bortennis (Inställt)
SM-cykel (mtb,tempo) 3 2 2 2
SM-golf 1 1 2 2
SM-halvmarathon 1 2 1 2 1
SM-längdskidor 2 4 2 2
SM-orientering 2 2 2 2
SM-terränglöpning 3 1 2 1
SM-triathlon 1 1 2
SM-OCR 1 1 1 1 1
SM-X-firegames (crossfit) 1 1
Kommunalmästerskap terräng 2 1 2
BIK-cupen rinkbandy hösten 8 7 6 5 5 5 6
BIK-cupen innebandy 8 6 5 7 5 5
BIK-cupen rinkbandy våren 8 5 5 5 7
Stationsstafetten

Summa

5

10

13

19

11

11

16

19

19

32

10

1

0

13

2016

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint 1
SM-badminton
SM-bortennis 4 4
SM-cykel (mtb,tempo) 8 2 2
SM-golf 1 3
SM-halvmarathon 1 2 2 1 1
SM-längdskidor 2 2
SM-orientering
SM-terränglöpning 1 1
SM-triathlon 1 4
SM-OCR 2 2 1
SM-X-fire games 2
Kommunalmästerskap terräng 2 1 1 1 1
BIK-cupen fotbollen
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 6 7 8 5 5 5
Stationsstafetten

Summa

5

7

7

8

8

13

7

10

9

8

3

1

0

6

2015

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint 1 1 1
SM-badminton
SM-bortennis
SM-cykel (mtb,tempo) 4 3 1
SM-golf 1 1 3
SM-halvmarathon 1 1 1
SM-längdskidor 4 2 2
SM-orientering
SM-terränglöpning 1 1 1 1 1
SM-triathlon 1 6
Kommunalmästerskap terräng 1 1
BIK-cupen fotbollen 5 5 7 6 5 8 6
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 5 7 8 6 7 5 5 5
Stationsstafetten

Summa

2

11

7

14

0

5

14

7

22

11

9

1

8

18

2014

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint 1
SM-badminton 3 1
SM-bortennis
SM-cykel (mtb,tempo) 1 2 2
SM-golf 2 1 3 2
SM-halvmarathon 1 2 1 1 1
SM-längdskidor 1
SM-orientering
SM-terränglöpning 2 2
Kommunalmästerskap terräng 4 1 1 2
BIK-cupen fotbollen 7 5 6 5 5 5 6 8
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 5 6 8 5 5 5 7 6
Stationsstafetten

Summa

15

12

10

10

12

8

10

10

13

14

9

0

9

0

2013

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint
SM-badminton 6
SM-bortennis 2
SM-cykel (mtb,tempo) 5 2
SM-golf 2 3 1 1 2 1
SM-halvmarathon 1 1 1 1 1
SM-längdskidor 1 11 2
SM-orientering 2 2 2
SM-terränglöpning 1 1 1
Kommunalmästerskap terräng 3 1 1 1
BIK-cupen fotbollen 5 5 6 5 8 5 5 5 5 6 5 7 5
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 6 7 6 8 5 5 5 5 5 5
Stationsstafetten

Summa

19

13

14

18

11

15

12

11

26

15

9

5

9

11

2012

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint
SM-badminton 9 3
SM-bortennis
SM-cykel (mtb,tempo)
SM-golf 1 2 1 2
SM-halvmarathon 6 2 2 3 1 2 2 2 4
SM-längdskidor 2 1 8 1 3
SM-orientering
SM-terränglöpning 2 1 1 1 3 2
Kommunalmästerskap terräng 15 1 2 1 2 1
BIK-cupen fotbollen 5 5 5 5 8 6 6 5 5 7 5
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 5 5 13
Stationsstafetten

Summa

43

7

6

9

8

17

10

9

39

4

5

12

0

5

2011

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint 6
SM-badminton 5 2 1
SM-bortennis
SM-cykel (mtb,tempo) 4 3
SM-golf 2 2 1 2 2 2
SM-halvmarathon 4 1 1 2 2 1 1 1 1
SM-längdskidor 10
SM-orientering 2 2 4
SM-terränglöpning 6 1 2 2 2 1
Kommunalmästerskap terräng 12 1 1 1 2 6 1 1
BIK-cupen fotbollen 5 5 5 8 7 6 6
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 5 5 5 5 7 5 8 6 5 6
Stationsstafetten 26 16

Summa

67

12

24

14

9

20

7

11

48

9

10

2

1

6

2010

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

VA

ÅB

SM-alpint
SM-badminton 4 3
SM-bortennis
SM-cykel (mtb,tempo) 1 1 2 2
SM-golf 3 1 2 1
SM-halvmarathon 2 1 3 1 5 3 1 1
SM-längdskidor 2 2 8 2
SM-orientering 4 2
SM-terränglöpning 1
Kommunalmästerskap terräng 11 1 3 1
BIK-cupen fotbollen
BIK-cupen innebandy
BIK-cupen rinkbandy 5 6 6 5 5 7 8 5 5 5 5
Stationsstafetten

Summa

26

7

4

10

5

8

4

10

32

6

10

8

5

1

2009

SSRC

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

ÅG

VA

ÅB

SM-alpint 1 5
SM-badminton 8 1 1 1 1 1
SM-bortennis
SM-cykel (mtb,tempo) 3 2 1
SM-golf 1 4 1 1 2
SM-halvmarathon 2 2 1 2 2 1 2
SM-längdskidor 2 5
SM-orientering 2 2 1
SM-terränglöpning 5 6 1 1 2 2 2
Kommunalmästerskap terräng 10 4 2 5
BIK-cupen fotbollen 5 5 6 7 5 6
BIK-cupen innebandy 6 8 5 7
BIK-cupen rinkbandy 5 6 5 5 5 5 5 5 7 5 6 8
Stationsstafetten inställd

Summa

39

17

10

7

15

14

16

14

42

6

0

18

18

0

9

2008

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

ÅG

Sthlm rinkbandy 5 5 6 7 8 6
SM-längdskidor 1 2 4
SM-alpint 1
SM-bordtennis
SM-halvmaraton 3 2 1 3 1
Sthlm fotboll 5 5 5 7 8
Kommunalmästerskap terräng 2 3
SM-orientering 2
SM-terränglöpning 2 1 2 4
SM-cykel 1 1 2 2 5
SM-golf 1 2 2 1 1
Stationsstafett 10 10 14 12 16
Sthlm innebandy
SM-badminton 6 3

Summa

34

11

15

5

0

3

30

27

57

8

0

2007

JO

ÖM

KT

FA

BK

KH

KI

VY

SO

ÅG

Sthhlm rinkbandy 5 7 5 8 6 6
SM-längdskidor 2 2 6 2
SM-alpint
SM-bordtennis
SM-halvmaraton 4 2 2 3
Sthlm fotboll 6 5 5 5 6 8 7
Kommunalmästerskap terräng 2 1
SM-orientering 1 1 1
SM-terränglöpning
SM-cykel 4 1 4 1
SM-golf 1 1 2 1
Stationsstafett
Sthlm innebandy 7 5 6 8 5
SM-badminton 1 1

Summa

9

15

8

21

7

4

15

23

34

20

0