Dax för årsmöte

Brandkårens IK kallar sina medlemmar till årsmöte måndagen den 31 januari 2011 kl 19:00 på Johannes brandstation.

Efter mötet bjuder BIK på korv och öl samt delar ut priser till förtjänta medlemmar
(alla Brand-SM-segrare mm.) och prisutdelning för BIK-klassikern till bästa idrottsstation

VÄLKOMNA // Styrelsen

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkneskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkneskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift för år 2012.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkneskapsåret.
 11. Val av:
  1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  3. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. Minst 3 ledamöter i referensgrupp för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  5. Minst 3 ledamöter i valberedning för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. Kontktman/män för pensionärer och medlem inte anställd i brandförsvaret.
  7. Godkännande av sektioner samt val av sektionsledare/styrelser.
  8. Godkännande av stationsidrottsombud.
  9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  10. Övriga frågor.
Warning: Undefined array key "HTTPS" in /customers/2/d/d/bik-stockholm.se/httpd.www/wp-content/plugins/stats/stats.php on line 111