Pga för få anmälda flyttas brand-SM i badminton från Göteborg till Karlskrona. Nytt datum blir 5/12. Läs mer på brandsm.se