Historik:

Brandkårens idrottsklubb, BIK, bildades den 31 oktober 1912. BIK var under 40 och 50 talet en av landets ledande idrottsklubbar med både olympiska mästare och världsmästare i framför allt brottning och friidrott. Numera driver vi brandkårs och korpidrott på bred front utan elitsatsning.

Tävlingsverksamhet:

Den högst prioriterade tävlingsverksamheten i dag utgörs av Svenska och Nordiska mästerskap för brandmän. (Läs anställda inom räddningstjänsten).

Brand SM hålls i många olika grenar, både individuella och lagsporter och arrangeras av olika räddningstjänster runt om i landet och administreras av SBRIF (Svenska brand och räddningstjänstens idrottsförbund) Av våra senaste arrangemang kan nämnas golf SM 2006 på Drottningholm och SM i halvmaraton i samband med Stockholm halvmaraton 2007. I lagsporter har vi senaste åren arrangerat slutspel i fotboll, handboll och rinkbandy.

Nordiska mästerskapen går vartannat år med de nordiska huvudstäderna och Göteborg som värdstäder. År 2007 gick mästerskapen i Göteborg och 2009 står Stockholm på tur att arrangera. Fasta grenar är Fotboll och löpning (Terräng eller gatlopp) Dessutom väljer arrangerande stad en idrott och ett socialt arrangemang. I Göteborg var det golf och i Stockholm blir det TFA som extragren.

I övrigt bedriver vi stationsidrott i form av olika cuper i lagidrotter, stationsstafett och drakbåtsrodd mm. Vi deltar även i kommunalmästerskap och korpidrott. BIK klassikern som är en årlig tävling mellan olika stationer där man får poäng för deltagande i olika tävlingar. Vi stöttar även deltagande i WPFG, World Police & Fire Games, och WFG, World Firefighters Games (Brand-VM).

Ekonomi:

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från förvaltningen och inkomster från egna arrangemang. BIK äger att fritidshus i Haraldsåsen utanför Hede i Härjedalen som hyrs ut veckovis till medlemmarna.

BIK:ens är plusgiro: 572  64-4

BIKens fakturaadress är:
Brandkårens Idrottsklubb
Kassör Gunnar Neselius
Box 1328
111 83 Stockholm

Org nr: 802000-4233

Organisation:

BIK leds av en styrelse på nio personer som till sin hjälp har en referensgrupp, tillika valberedning, på fyra man. Därunder finns det grenledare för alla sporter vi är aktiva i och stationsidrottsombud på alla stationer. Samtliga dessa väljs av årsmötet som hålls i januari varje år. Se sidorna för styrelse respektive stationsombud och sektionsansvariga. Ta gärna kontakt med någon av oss om du undrar över något.