Måndagen den 30 januari kl 19 är det sedvanligt årsmöte i Fenix på Johannes brandstation. Se hela kallelsen här.