Kommunalmästerskap Friidrott

Den 12 september är det kommunalmästerskap i friifrott för anstälda inom Stockholm Stad dit vi fortfarande räknas.  Tävlingarna sker på Stockholms stadion från kl 17:00 onsdagen den 12/9. Varje deltagare från BIKen ger pengar till idrottsklubben. Se hela inbjudan här.