För att bli medlem i BIK ska du fylla i denna blankett och skicka den med internposten till Magnus Bengtsson på SSRC.

Medlemsavgiften är på 200kr per år. (Pensionärer betalar 150kr per år).

BIK lämnar uppgifterna vidare till Azets (vårt lönesystem) för automatiskt löneavdrag på 200 kr nästkommande månad. Därefter kommer medlemsavgiften att dras varje år på februarilönen.

Alternativt betalar du själv medlemsavgiften till BIK:ens plusgiro: 572 64-4. Men då måste du komma ihåg att betala varje år.
Glöm inte att skriva från vem pengarna kommer och vilket år!

Frågor?

Har du frågor kontakta Magnus Bengtsson, magnus.bengtsson@ssbf.brand.se, 076 – 116 43 38

Kontaktperson för pensionärer är:
Lars Andersson, brandlasse@gmail.com, 070-300 49 22
Lars Johansson, lars-erik.johansson@ssbf.brand.se, 073-97 31 284
Sven Mählqvist, sven.mahlqvist@spray.se, 073-973 14 27