Bli medlem

Anställda:
För att bli medlem i BIK ska du fylla i denna blankett och skicka den med internposten till Magnus Bengtsson på RC-mitt. Nästkommande år dras medlemsavgiften (200kr) som ett medlemsavdrag på mars-lönen.

Ej anställda:
För att bli medlem i BIK ska du skickar ett mail till magnus.bengtsson@ssbf.brand.se med dina personuppgifter och betala årsavgiften på 150kr till BIK ppg 572 64-4.
Glöm inte att skriva från vem pengarna kommer och vilket år!
Du måste själv betala medlemsavgiften varje år. I december brukar vi skicka ut ett brev som en påminnelse.

Frågor?

Har du frågor kontakta Magnus Bengtsson, magnus.bengtsson@ssbf.brand.se, 076 – 116 43 38

Kontaktperson för pensionärer är:
Lars Andersson, brandlasse@gmail.com, 070-300 49 22
Lars Johansson, larsminsk49@gmail.com, 073-97 31 284
Sven Mählqvist, sven.mahlqvist@outlook.com, 073-973 14 27

Lämna en kommentar